Over menu

De Groene financieel ondersteunen

Het gaat goed met De Groene Amsterdammer. In de afgelopen jaren zagen wij onze oplage gestaag stijgen.

De Groene probeert continu weerstand te bieden aan de verleiding van versimpeling, van zwart-witdenken. Voor dit doel investeert De Groene al zijn beschikbare middelen in intellectuele diepgang en journalistiek onderzoek. Onafhankelijk en zonder commercieel belang. De Groene Amsterdammer heeft geen winstoogmerk. De aandelen zijn in handen van een stichting. Het stichtingsbestuur is onbezoldigd en dient geen ander belang dan het bewaken van kwaliteitsjournalistiek en het voortbestaan van het blad.

U kunt ons helpen bij onze journalistieke missie met een gift aan de culturele anbi Stichting 1877. Uw bijdrage wordt alleen gebruikt voor bijzondere journalistieke projecten die niet mogelijk zouden zijn zonder extra financiële ondersteuning.

Met uw gift aan Stichting 1877 steunt u diepgravende journalistiek, onder meer via Fonds 1877. Dit fonds binnen Stichting 1877 maakt het mogelijk dat journalisten weken, of als het nodig is maanden, kunnen werken aan maatschappelijk urgente onderzoeksverhalen. Deze zijn essentieel voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat, maar zij vragen een buitengewone tijdsinvestering, waardoor redacties en individuele journalisten er te weinig aan toe komen. Meer hierover vindt u hier. Stichting 1877 krijgt voor Fonds 1877 bijzondere ondersteuning van onder meer de Hartwig Foundation.

U steunt met uw gift tevens het Martin van Amerongen-fellowship: een jonge journalist krijgt een jaar lang de gelegenheid het vak te leren als volwaardig medewerker op de redactie van De Groene Amsterdammer. Daaraan is behoefte, in deze tijd waarin jonge outsiders in de journalistiek weinig serieuze kansen krijgen om hun talent te ontwikkelen. Bij de selectie voor het fellowship wordt specifiek aandacht besteed aan diversiteit. Het fellowship is in het leven geroepen dankzij onder meer een legaat van de heer F. Diel. Het wordt mede ondersteund door Stichting Educatie en Cultuur en Stichting Democratie en Media.

Tot slot maakt uw gift het Stichting 1877 mogelijk bijzondere culturele evenmenten en publicaties tot stand te brengen. Zoals bijzondere bijlages bij De Groene Amsterdammer van musea’s en festivals zoals Boijmans van Beuningen, Crossing Border, Filmmuseum Eye, Holland Festival en Idfa. Evenals het verschijnen van De Gids, het meest gelezen literaire tijdschrift van Nederland sinds 1837, dat in 2012 kopje onder dreigde te gaan toen de subsidie werd ingetrokken. Abonnees van De Groene ontvangen De Gids als dank zes keer per jaar.

Wilt u een gift overmaken of een legaat nalaten, dan kan dat ten behoeve van:

Stichting 1877
IBAN: NL66 TRIO 0254 3823 20
(BIC: TRIONL2U)

U kunt ook online doneren.

De stichting heeft de status van een culturele anbi (fiscaal RSIN-nummer: 851094909). Dit betekent dat deze als goed doel geheel is vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en dat schenkingen aftrekbaar kunnen zijn.

Mocht u meer informatie willen hebben over Stichting 1877 of over belastingvoordeel bij doneren, dan vindt u alle informatie hier. Of stuur een e-mail naar: wolf@groene.nl.