De Groene financieel ondersteunen

De Groene Amsterdammer besteedt al zijn beschikbare middelen aan zijn journalistieke missie. Onafhankelijk en zonder commercieel belang. De Groene Amsterdammer heeft geen winstoogmerk. De aandelen zijn in handen van een stichting. Het stichtingsbestuur is onbezoldigd en dient geen ander belang dan het bewaken van kwaliteitsjournalistiek en het voortbestaan van het blad.

Het soort journalistiek dat De Groene Amsterdammer bedrijft vergt tijd en is relatief kostbaar. Aan sommige diepgravende verhalen wordt weken, of als het nodig is maanden gewerkt. U kunt ons helpen met een gift aan de anbi Stichting 1877. Uw bijdrage wordt alleen gebruikt voor bijzondere journalistieke projecten die niet mogelijk zouden zijn zonder extra financiële ondersteuning. Steun de missie van De Groene.

Met uw gift aan Stichting 1877 steunt u diepgravende journalistiek, onder meer via Fonds 1877. Dit fonds binnen Stichting 1877 steunt journalisten die werken aan maatschappelijk urgente onderzoeksverhalen. Deze zijn essentieel voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat, maar zij vragen een buitengewone tijdsinvestering, waardoor redacties en individuele journalisten er te weinig aan toe komen. Lees er meer over bij De Groene en onderzoeksjournalistiek.

U steunt met uw gift tevens het Martin van Amerongen-fellowship: een jonge journalist krijgt een jaar lang de gelegenheid het vak te leren als volwaardig medewerker op de redactie van De Groene Amsterdammer. Daaraan is behoefte, in deze tijd waarin jonge outsiders in de journalistiek weinig serieuze kansen krijgen om hun talent te ontwikkelen. Bij de selectie voor het fellowship wordt specifiek aandacht besteed aan diversiteit. Het fellowship is in het leven geroepen dankzij onder meer een legaat van de heer F. Diel. Het wordt mede ondersteund door Stichting Educatie en Cultuur en Stichting Democratie en Media.

Tot slot maakt uw gift het Stichting 1877 mogelijk bijzondere bijlagen, culturele evenmenten en publicaties tot stand te brengen, zoals de uitreiking van de Anil Ramdas Essayprijs en het verschijnen van het literaire tijdschrift De Gids, opgericht in 1837, dat in 2012 kopje onder dreigde te gaan toen de subsidie werd ingetrokken. Abonnees van De Groene Amsterdammer ontvangen De Gids zes keer per jaar.

Wilt u een gift overmaken of een legaat nalaten, dan kan dat ten behoeve van:

Stichting 1877
IBAN: NL66 TRIO 0254 3823 20
(BIC: TRIONL2U)

U kunt ook online doneren.

De stichting heeft de status van een culturele anbi (fiscaal RSIN-nummer: 851094909). Dit betekent dat deze als goed doel geheel is vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en dat schenkingen aftrekbaar kunnen zijn.

Voor extra informatie over de stichting, de geefwet en belastingvoordeel bij periodieke donaties lees meer over Stichting 1877. Of stuur een e-mail naar: wolf@groene.nl.