Over menu

Gebruiksvoorwaarden

Op de inhoud en vormgeving van de journalistieke uitgaven van De Groene Amsterdammer (hieronder begrepen het magazine, de website en iedere andere uiting in print of digitaal) rust auteursrecht en databankenrecht.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van De Groene Amsterdammer c.q. rechthebbende.

Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie, verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in alle uitgaven, in print of digitaal, van De Groene Amsterdammer.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van onze uitgaven. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt en de plek waar dat materiaal is aangetroffen. U kunt de informatie zenden aan: De Groene Amsterdammer, t.a.v. de uitgever, Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam

Cookies & Privacy

Privacy

De Groene Amsterdammer behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door De Groene Amsterdammer en niet ter beschikking gesteld aan derden.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst als u een website bezoekt. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om te onthouden dat u bent ingelogd, of om het gebruik van de website te monitoren.

Welke cookies wij gebruiken, en waarom

Medium groene  0007 cookies

De Groene maakt zowel gebruik van directe cookies (die plaatsen wij) als van indirecte cookies (die worden geplaatst door derde partijen wier functies op groene.nl zijn geïntegreerd). Om precies te zijn, we gebruiken:

  • Cookies voor algemene functies, zoals inloggen en het aanschaffen van Groene Amsterdammers of andere artikelen via de webwinkel;
  • Cookies van Google Analytics, die ons helpen het sitegebruik in kaart te brengen. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld zicht krijgen op het aantal (unieke) bezoekers per dag;
  • Wij maken geen gebruik van cookies om gericht te adverteren.

Privacy en bewaartermijn van cookies op groene.nl

De cookie die wij gebruiken voor algemene functies, zoals inloggen, wordt door ons geplaatst en is gekoppeld aan uw abonnementinformatie. Als u uitlogt, de site verlaat of uw computer afsluit wordt deze cookie automatisch verwijderd. Dit is niet het geval wanneer u ervoor kiest automatisch ingelogd te blijven. Wij delen uw persoonlijke informatie onder geen beding met derden.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze site te monitoren. Google plaatst een cookie op uw computer als u aankomt op de site. De gegevens die Google Analytics vervolgens verzamelt zijn anoniem (geen persoonsgegevens) en worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. Zo weten we welke stukken goed gelezen worden en kunnen we adverteerders informeren over het aantal page views. Sommige cookies die door Google Analytics worden geplaatst blijven lang op uw computer staan, zodat we kunnen bijhouden hoe vaak onze lezers terugkeren naar de site. Voor meer informatie over Google’s gebruik van cookies verwijzen we naar deze privacyverklaring.

Meer informatie over cookies

Meer informatie over cookies (verwijderen) kunt u vinden bij de Consumentenbond of op Wikipedia.