Gebruiksvoorwaarden

Op de inhoud en vormgeving van de journalistieke uitgaven van De Groene Amsterdammer (hieronder begrepen het tijdschrift, de website, app en iedere andere uiting in print of digitaal) rust auteursrecht en databankenrecht.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van De Groene Amsterdammer c.q. rechthebbende.

Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie, verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in alle uitgaven, in print of digitaal, van De Groene Amsterdammer.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van onze uitgaven. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt en de plek waar dat materiaal is aangetroffen. U kunt de informatie zenden aan: De Groene Amsterdammer, t.a.v. de uitgever, Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam.