Privacyverklaring freelancers, leveranciers en adverteerders

De Groene Amsterdammer behandelt en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van De Groene Amsterdammer en worden niet ter beschikking gesteld aan derden, behalve indien wet en regelgeving ons daartoe verplichten.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Als u een factuur stuurt aan De Groene Amsterdammer, of als De Groene Amsterdammer u een factuur stuurt, slaan wij alle factuurgegevens op in onze boekhouding. Ook houden wij een overzicht bij van in- en uitgaande betalingen, contracten en overeenkomsten. Factuurgegevens van freelancers worden jaarlijks gedeeld met de belastingdienst via een IB47-formulier. Daartoe zijn wij verplicht.

Bezwaar

Indien u wilt u weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd, u wil deze aanpassen of laten verwijderen, dan kunt u een e-mail sturen aan onze financiële administratie: boekhouding@groene.nl, in welk geval De Groene Amsterdammer dat verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de wettelijke termijn van vier weken zal behandelen.

Amsterdam, mei 2018