Aflevering 73 6 augustus 2020

10 uur schermtijd per dag

‘Het is van de weeromstuit onze aandacht geworden die schaars is. De Machine die wij hebben gebouwd, en die zichzelf onder onze ogen verder en verder uitbouwt, biedt ons informatie in overvloed, maar wat hij organiseert en kapitaliseert is onze aandacht.’

In een persoonlijk essay schrijft Jan Postma over de aandachtseconomie en zijn eigen schermverslaving. Vasthoudend aan E.M. Forsters The Machine Stops (1909), James Williams en Jenny Odell, overpeinst hij wie ‘schuld’ draagt voor de schermverslaving, een verslaving die hij tegelijkertijd ook met een heimelijk genoegen omarmt. 

In deze Groene-Podcast legt Kees van den Bosch essayist Jan Postma het vuur aan de schenen.

Productie: Kees van den Bosch & An da Silva

Meer afleveringen