Aflevering 2 9 april 2019

Big Oil

De strijd tegen de klimaatverandering vindt behalve in de politiek en op straat ook steeds vaker in de rechtszaal plaats. Het begon met de beroemde rechtszaak van Urgenda tegen de Staat der Nederlanden, geïnitieerd door Limburgse advocaat Roger Cox. Urgenda won deze zaak uiteindelijk in 2015. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 40 juridische procedures gestart. Niet alleen tegen de politiek, dat wil zeggen tegen regeringen, maar ook tegen energiereuzen als Shell en Exxonmobil lopen er zaken.

Hoe kansrijk zijn deze juridische acties? Valt uitzonderlijke spelers wel iets te verwijten bij een groot, collectief probleem als klimaatverandering? De Shells van deze wereld zullen zelf volhouden van niet. Als bedrijf geven zij enkel gehoor aan de vraag naar fossiele brandstoffen van de consument. Maar hoe kijkt de rechterlijke macht naar het feit dat meerdere energiebedrijven al veel eerder dan de consument wisten dat het verbranden van fossiele brandstoffen bijdraagt aan klimaatverandering en die kennis bewust hebben achtergehouden? Of sterker nog, dat die bedrijven ook lobbyisten hebben ingezet om de politiek af te houden van eventuele vergroenende maatregelen? 

Redacteur Jaap Tielbeke schrijft deze week in De Groene Amsterdammer over hoe de juridische strijd tegen Big Oil er momenteel voorstaat. Tijdens deze podcast komen onder andere de zaak van Milieudefensie tegen Shell en de opmerkelijke procedure van een Peruaanse boer tegen Duits energiebedrijf RWE ter sprake.

• Productie: Kees van den Bosch en Laura Kelderman

Meer afleveringen