Aflevering 8 23 mei 2019

Broederschap in Brussel

Wie is wij?

Op zoek naar een antwoord op die vraag trok journalist Bas Mesters het afgelopen jaar door Europa. Voor een ambitieus journalistiek project verbleef hij in Parijs, Londen, Rome, Berlijn en Warschau en schreef daarover eerder vijf artikelen in De Groene. Het is een zoektocht naar de opkomst van het populisme, maar ook naar het tegengif. Wat is er over van de kernwaarden van Europa: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Is er sprake van een Broederschapsrevolutie? Wat kan Europa leren van de ontwikkelingen in haar steden? Deze week, in het voorlopige slot van de serie, zoekt Mesters de antwoorden in Brussel.

Daar valt hem met name op hoe harmonieus de stad weet om te gaan met alle verschillende nationaliteiten, functionarissen en overtuigingen die er voorkomen. Tijdens het bezoek aan een meditatie-avond van de Soefi-gemeenschap vertelt iemand wat een ‘verdomd religieuze stad’ Brussel is. Daarmee doelt hij niet op de geloofsovertuiging van Brusselaars, maar op het gedeelde verlangen om meer samen te komen. Deze behoefte ziet men niet alleen terug bij de Soefi-gemeenschap, maar ook bij de demonstranten van ‘Let’s stick together’. Een beweging die zich publiekelijk hard maakt voor een schonere en leefbaardere stad. 

De landen kunnen wat dat betreft leren van de metropolitische steden, waar men samen kijkt naar wat er nodig is om het volgende doel te behalen. Waar men niet kijkt naar waar je vandaan komt. Want Brusselaar ben je niet omdat je in Brussel bent geboren, maar omdat je er bent.

Productie: Kees van den Bosch, Laura Kelderman

Meer afleveringen