Aflevering 39 26 december 2019

Op naar een krimpende wereldbevolking

Wereldwijd krijgen mensen steeds minder kinderen. Een krimpende wereldbevolking

 is nog maar decennia van ons verwijderd. Goed nieuws voor de aarde, maar kunnen onze samenlevingen dat wel aan? 

Redacteur Rutger van der Hoeven zocht het uit en schreef erover in het dubbeldikke winternummer van De Groene Amsterdammer.

Waarom krijgen we minder kinderen? En wat zijn de gevolgen?

• Productie: Kees van den Bosch & Damy Baumhöer

Meer afleveringen