In de wereld

De Georgische oppositie kampeert voor het parlement

Nathalie Bertrams en Ingrid Gercama