Reële scenario’s over hoe we de grote problemen van nu het hoofd kunnen bieden