Tot de verkiezingen zal Frans Verhagen in zijn ‘weekboek van een deelnemer’ verslag doen van zijn wederwaardigheden als ‘aangehaakte burger’