In aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen sprak De Groene met kiezers over hun politieke voorkeur en visie op de staat van Amerika.