Geestdrift met verstand
€ 44,99

Geschiedenis van De Groene Amsterdammer van 1877 tot nu
Rob Hartmans
Uitgeverij Spectrum
Hardcover, 704 pagina’s

Prijs is inclusief verzendkosten. Houd vanwege Corona-bezetting bij onze administratie rekening met een levertijd van enkele dagen.

In Geestdrift met verstand duikt historicus en journalist Rob Hartmans in de interessante en bewogen geschiedenis van De Groene. Dit boek is een volledig herziene en sterk uitgebreide versie van het in 2002 verschenen jubileumboek. Niet alleen wordt er aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de eenentwintigste eeuw, maar dankzij nieuw onderzoek wordt ook een veel uitgebreider en rijker beeld geschetst van de eerste decennia van De Groene. Daarmee bevat dit boek meer dan 200 bladzijden aan extra materiaal en tal van nieuwe illustraties. Het resultaat is een indringend portret van een eigenzinnig, spraakmakend weekblad dat voor veel journalisten een leerschool en voor veel lezers een oriëntatiepunt is geweest.

Erratum:
Op pag. 621 is ten onrechte vermeld dat voormalig directeur Paul Disco door het bestuur zou zijn ontslagen.
De heer Disco heeft destijds zelf ontslag genomen, zonder dat hieraan een verzoek zijdens De Groene of een regeling met Disco ten grondslag lag.
Amsterdam, [] 2020
Unieboek|Het Spectrum

Over De Groene van 1877:

‘Volhardend, scherp en kritisch speurwerk. De vaak gecompliceerde geschiedenis is bovendien mooi opgeschreven.’ – H.J.A. Hofland, NRC Handelsblad

‘Een boek schrijven over een weekblad is monnikenwerk … maar wat een schitterende studie is het geworden.’ – Historisch Nieuwsblad

‘Een erg fraai en met veel liefde en journalistieke schwung opgeschreven portret van een weekblad met een enerverend verleden.’ – Huub Wijfjes, Ons Erfdeel